COMING IN SEPTEMBER

Inför höstterminen 2018 så har vi planerat för större förändringar när det kommer till EHVS hemsida. Arbetet kommer pågå under sommaren och planeras vara färdigt innan terminsstarten. Besöker du sidan som ny student så kommer du hitta information om kickoff etc. på sidan “NY STUDENT”. Information om föreningen finns på sidan “OM EHVS”.