Om EHVS

Ekonomihögskolans i Växjö Studentförening

EHVS står för Ekonomihögskolans i Växjö studentförening och är en partipolitiskt obunden studentorganisation. Våra medlemmar består i synnerhet av ekonomistuderande men givetvis är alla studenter, oavsett studieinriktning, välkomna som medlemmar i EHVS!

EHVS bildades 1994 genom en sammanslagning av tre mindre ekonomföreningar och har verkat i sin nuvarande anda sedan dess. Tradition är ett ord som genomsyrar föreningen EHVS och många av våra evenemang har sina rötter från 1980-talet då de olika föreningarna startades upp.

EHVS styrelse består av 11 personer; en ordförande, en vice ordförande, en intendent, en skattmästare, en vice skattmästare, en informationsansvarig/sekreterare samt fem utskottsordförande. EHVS har alltså fem olika utskott med underliggande sektioner, detta för att få en bredd i föreningen så att vi kan skapa mervärde till medlemmarna genom att kunna erbjuda diverse olika evenemang/arrangemang. De olika utskotten är Näringslivsutskottet (NU), Utbildningsutskottet (UU), Programutskottet (PU), Internationella utskottet (IU) samt Mediautskottet (MU). (Se fliken "utskott längst upp för mer information om respektive utskott.)
Posterna i EHVS skiftas varje år eftersom vi strävar efter att vara en ständigt levande förening med nya fräscha idéer och även för att motverka stagnation i föreningen.
Som en ytterliggare länk till våra medlemmar samt marknadsföringskanal finns även organisationens facebookgrupp EHVS.
Verksamheten sköts ideellt och till de aktiva i föreningen utgår inga arvoden.

EHVS är även anslutna till U9 som är ett nätverk bestående av nio ekonomföreningar och kårer. Nätverkets syften är erfarenhetsutbyten föreningarna emellan samt att tillsammans påverka utbildningsutvecklingen i Sverige.

U9:s medlemmar

  • EHVS – Ekonomihögskolan i Växjö studentförening.
  • ELIN – Ekonomföreningen vid Linköpings Universitet.
  • Föreningen Ekonomerna – Ekonomföreningen vid Stockholms Universitet.
  • HHGS – Handelshögskolan i Göteborg studentkår.
  • HHUS – Handelshögskolan i Umeå studentförening.
  • HHSS – Handelshögskolan i Stockholm studentkår.
  • JSA – JIBS Student Association.
  • LundaEkonomerna – Ekonomföreningen vid Lunds Universitet.
  • Uppsalaekonomerna – Ekonomföreningen vid Uppsala Universitet.

Tillsammans representerar vi cirka 30 000 inskrivna studenter


Besök Sivans

Sivans Studentpub logga

Besök Campus bästa pub, SIVANS, som drivs ideellt av EHVS och de 5 nationerna på campus.

Vill du engagera dig?

Engagerade-studenter

EHVS drivs av många eldsjälar som gör det möjligt för oss att gå på  sittningar, läsa medlemstidning, gå på arbetsmarknadsdag och lära oss allt om aktiesparande. Tveka inte att söka till en sektion!