Utbildningsutskottet

Kunskap och kvalitet

Inom Utbildningsutskottet arbetar vi främst med utbildningsbevakning, men också för att utveckla all den utbildning som bedrivs på Ekonomihögskolan i Växjö. Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa och höja kvalitetsnivån samt för att öka studenternas engagemang för utbildningsfrågor. Utbildningsutskottet arbetar för att påverka beslut och agerar som en kommunikationskanal mellan studenter och beslutande organ i EHVs ledning i ärenden av utbildningskaraktär, detta främst genom en dialog med prefekten och genom representation i Institutionsstyrelsen.

Ordföranden i UU är tillsammans med EHVS ordförande dessutom representerade i nätverket U9 som består av Sverige nio största ekonomföreningar som tillsammans utgörs av omkring 30 000 studenter. Ett av U9s mål är att Sveriges ekonomutbildningar ska hålla högsta internationella standard, därför håller U9 flertalet konferenser varje år där man träffas för att diskutera bland annat utbildningsfrågor. Genom det här forumet har vi möjligheten att skriva skrivelser till Sveriges Riksdag och driva utbildningsfrågor. Du som medlem i EHVS ska känna dig representerad på en nationell nivå.


Inom UU förekommer det två olika typer av sammankomster; UU-möten samt programrådsmöten:
Ordföranden kallar till UU-möten som ska vara mer inriktade på informationsspridning, planering och utveckling av utskottet och uppföljning, men kan även användas till utbildning inom utskottet eller socialt inriktade möten.

- Programrådsmöten är de möten där studenter och lärare kan föra en konstruktiv och givande dialog gällande utbildningarna vid Ekonomihögskolan. Där har klassrepresentanterna (två i varje klass) möjlighet att lyfta fram frågor och synpunkter som finns inom klassen om utbildningen (gäller både enskild kurs som utbildningen i helhet). Programrådetär ett dynamiskt och aktivt forum som fungerar som ett komplement till kursernas utvärderingssystem genom ett vidare perspektiv på hela programmets utformning och innehåll.  Dessa möten samordnas av den programrådsansvarige klassrepresentanten.

Representation utanför programstudier:
För dig som är medlem i EHVS och läser på masternivå eller läser fristående kurser så kan du förutom via kursutvärderingar lämna konstruktiv kritik på din utbildning eller framföra andra åsikter till mailadressen uu@ehvs.nu så gör vi vad vi kan för att hjälpa dig.

UU företräder även dig som studerar med funktionshinder och arbetar för att du ska få den hjälp du behöver. Känner du behov av att höra av dig till oss gör du det likaså på uu@ehvs.nu eller via dina klassrepresentanter.

 

Viktor Noresson

UTBILDNINGSANSVARIG
E-post: uu@ehvs.nu

Kontakta UU

UU_logga

Har du frågor angående din utbildning? Har du förslag om hur saker och ting kan bli bättre? Tveka då inte på att kontakta UU.

Vill du engagera dig?

Engagerade-studenter

EHVS drivs av många eldsjälar som gör det möjligt för oss att gå på  sittningar, läsa medlemstidning, gå på arbetsmarknadsdag och lära oss allt om aktiesparande. Tveka inte att söka till en sektion!